Uwaga! Rejon 2 – teren wyłączony z polowania.

Zgodnie z decyzją nowego właściciela działek o numerach 79/12 i 77/5 , które znajdują się pomiędzy jeziorami Pieszna/Zamczysko teren zostaje wyłączony z polowania.