Uchwała NRŁ nr 518 z 12.07.2022 – zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych

Naczelna Rada Łowiecka 12 lipca 2022 roku wprowadziła uchwałę zmieniającą załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału poprzez dodanie punktu 9 o następującej treści:

 

“9. a) Jelenie byki w 2 roku życia pozyskane w okresie od dnia 1 czerwca do 20 sierpnia nie podlegają ocenie prawidłowości odstrzału.

b) Daniele byki w 2 roku życia pozyskane w okresie od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia nie podlegają ocenie prawidłowości odstrzału.”

 

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

Pełna treść uchwały do przeczytania w poniższym linku:

Uchwała nr 518