Rozporządzenie zmieniające okresy polowań z 29 czerwca 2022

2 lipca 2022 weszło w życie rozporządzenie dotyczące zmiany okresów polowań na jelenia szlachetnego, daniele, zające szaraki i dzikie króliki, bażanty oraz kuropatwy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany dotyczące województwa zachodniopomorskiego dla okresu polowań na jelenia szlachetnego:

a) byki:
– w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego,
lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca
do końca lutego,
– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
b) łanie:
– w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego,
lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca
do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;”;

 

Całość rozporządzenia w poniższym załączniku lub w zakładce akty prawne która przekierowuje na stronę Zarządu Głównego PZŁ do działu z przepisami prawnymi.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 29 czerwca 2022