Przystrzeliwanie broni

Dnia 12.06.2016 roku, w Ośrodku Strzeleckim im. Jana FLASZY w Pucicach,
odbyło się „OBOWIĄZKOWE” przystrzeliwanie broni myśliwskiej dla członków Naszego Koła.
Na stan 66 członków swoją broń przystrzelało 41.


Pozostałych członków prosimy o dostarczenie zaświadczenia o przystrzelaniu broni.

!!!              Niedostarczenie stosownych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego oraz nie dopuszczeniem do uczestnictwa w polowaniach zbiorowych.