Prace gospodarcze – Podlipce

 

W dniu dzisiejszym kolejne grodzenie kukurydzy….jak widać nie wszystkim kolegom jest po drodze z Naszym kołem.