PILNOWANIE UPRAW

W związku z poważnymi stratami w uprawach pszenicy i żyta
w rejonie miejscowości Winniki, Zarząd Koła podjął decyzję
o rozpoczęciu dyżurów z dniem 17.04.2018 roku. Dyżury
są obowiązkowe i trwają od zachodu słońca do świtu. Pilnowanie
będzie się odbywać w składzie:

– 1 myśliwy od lewej strony asfaltu („PARK WINNIKI”)

– 1 myśliwy  od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”)

Ponadto Zarząd podejmie kroki do wyrywkowych kontroli pełnienia dyżurów.

17/18.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Stanisław SĘKIW

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) kol. Adam WYSTYGŁO

18/19.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Grzegorz STACHURSKI

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Jan OKAPIEC

19/20.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Antoni OKAPIEC

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Daniel KOWALEWSKI

20/21.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Mirosław OKAPIEC

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Bogusław BORDUN

21/22.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Przemysław ĆWIKŁA

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Grzegorz TARKOWSKI

22/23.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Daniel KOWALEWSKI

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Roman WRUBEL

23/24.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Krzysztof WOŻNY

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Witold RATKOWSKI

24/25.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Rafał PATERKA

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Jerzy IWIN

25/26.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Jan SKRZYPCZAK

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Walerian SZCZYKNO

26/27.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Krzysztof IWIN

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Zbigniew ZYSK

27/28.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Seren HANSEN

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Andrzej JANCZAK

28/29.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Łukasz SIECZKA

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Jacek LIWAK

29/30.04.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Arkadiusz TARKOWSKI

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Andrzej KROPOPEK

30.04/01.05.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Jan SKRZYPCZAK

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Andrzej OPALIŃSKI

01/02.05.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Radosław GRYGIEL

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Beata RUCIŃSKA GRYGIEL

02/03.05.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Andrzej DOMAŃSKI

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Grzegorz ŁANIUCHA

03/04.05.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Tadeusz BORKOWSKI

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Zbigniew KOWCUN

04/05.05.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Roman KIELISZKOWSKI

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Marek SZULC

05/06.05.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Tomasz KRAWACKI

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Jerzy STAŃCZYK

06/07.05.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Kazimierz OLSZEWSKI

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Stefan JANOWSKI

07/08.05.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Wojciech JANOWSKI

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Robert KORNECKI

08/09.05.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Ryszard BURAK

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Piotr HOCHHAUS

09/10.05.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Stanisław HEBDA

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Jan ZYSK

10/11.05.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Tomasz SZOSTAK

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Mariusz BORKOWSKI

11/12.05.2018

– od lewej strony asfaltu kol. Arkadiusz BORKOWSKI

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Jan MAZURO