Obwód nr 166

PODZIAŁ OBWODU ŁOWIECKIEGO 166 NA 9 REJONÓW. NA KAŻDYM REJONIE MOŻE PRZEBYWAĆ 2 – 3 MYŚLIWYCH PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU MIĘDY SOBĄ MIEJSC POLOWANIA LUB PODANIA NUMERÓW AMBON.

REJON 1
Wjazd od ulicy Gdańskiej w ulicę Marynarską. Granica biegnie po betonce  prawa strona włącznie z wyspą Zieloną.
REJON 2 Wjazd od ulicy Gdańskiej w ulicę Marynarską. Granica biegnie po betonce lewa strona do Regaliczki włącznie z uprawami rolnymi w ogrodzeniu.
REJON 3 Teren za Regaliczką. Wszystkie nasze uprawy z ambonami 0,1,2,3,4, wyspa  Konska. Granica biegnie od jeziora Portowego po drodze do szlabanu i dalej prawa strona do nasypu kolejowego przy ulicy Poznańskiej.
REJON 4
Granica biegnie od wjazdu pod mostem Dziewoklicz prawa strona po drodze od ambony nr 14 i dalej do ambony nr 8, wzdłuż nasypu kolejowego do ambony nr 7 i dalej prawa strona do szlabanu – LAS- i po drodze do jeziora Portowego.
REJON 5 Dawne SPA. Granica biegnie po torach kolejowych do Podjuch i miejsce Pod Dębami.
REJON 6
Granica biegnie po ulicy Poznańskiej prawa strona dalej most kolejowy zwodzony, Regalicą do Przekopui dalej po Odrze do Dziewoklicza – prawa strona.
REJON 7
Od Podjuch do drogi w prawo za Wiskordem w kierunku do przepompowni i po Regalicy do zabudowań po prawej stronie Regalicy.
REJON 8
Granica biegnie za Wiskordem w lewo  ulicami Perkuna, Suchą i Bielańską do autostrady, – wysypisko śmieci  w Kluczu.
REJON 9 Granica biegnie po Odrze wschodniej  autostradą do Odry zachodniej po Odrze w prawo do Przekopu.