Obowiązkowe pilnowanie upraw…

W związku z poważnymi stratami w uprawie kukurydzy
w miejscowości Winniki, Zarząd Koła podjął decyzję o kontynuacji dyżurów z dniem 13.05.2017 roku.
Dyżury są obowiązkowe i trwają 
od zachodu słońca do świtu.
Pilnowanie będzie się odbywać w składzie:

– 1 myśliwy od lewej strony asfaltu

– 1 myśliwy  od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”)

 

13/14.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Roman Borkowski

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) kol. Mariusz  Borkowski

14/15.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Bogusław Bordun

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Jan Okapiec

15/16.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Daniel KOWALEWSKI

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Grzegorz SĘKIW

16/17.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Tadeusz Borkowski

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Okapiec Mirosław

17/18.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Antoni Okapiec

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Marian Bigielmajer

18/19.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Roman WRUBEL

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Stefan Janowski

 

19/20.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Tomasz Szostak

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Grzegorz Stachurski

20/21.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Krzysztof Woźny

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Marian Łuczak

21/22.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Przemysław Ćwikła

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Kazimierz Olszewski

22/23.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Mariusz Niemiec

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Zbigniew Zysk

23/24.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Ryszard Burak

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Arek Tarkowski

24/25.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Jerzy Micuga

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Tomasz Krawacki

25/26.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Jerzy Iwin

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Grzegorz Łaniucha

26/27.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Krzysztof Iwin

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Jerzy Stańczyk

27/28.05.2017

– od lewej strony asfaltu kol. Łukasz Sieczka

– od prawej strony asfaltu („OŚLE ŁĄCZKI”) – kol. Andrzej Janczak

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z DYŻURAMI UZGADNIAĆ Z
Kol. Grzegorzem STACHURSKIM tel. 880722033