Nowy Zarząd

Dnia 14 maja odbyły się uzupełniające wybory Zarządu Koła Głowacz.

Po 45 latach „prezesowania” kolega Roman Borkowski zwolnił w końcu miejsce młodszym myśliwym.

 

Kolego Romanie,

z całego serca dziękujemy Ci za poświęcone lata dla naszego Koła.

 

Obecny zarząd koła w składzie:

Prezes – Jan Mazuro

Łowczy – Arkadiusz Borkowski

Podłowczy – Grzegorz Sękiw (obwód 184)

Podłowczy – Opaliński Andrzej (obwód 166)

Skarbnik – Roman Wróbel

Sekretarz – Krzysztof Woźny

Członek Zarządu – Beata Rucińska Grygiel

 

Podczas zebrania wyróżnieni zostali koledzy Wojtek (król) i Adam (wicekról) sezonu łowieckiego 2021/2022.