Zarys historyczny

Data założenia: 1947 r.
Miejsce: przy KWMO w Szczecinie.
Założyciele: Bolesław Kołczański, Edward Stachurski, Józef Wlazłowski.
W pierwszym składzie koło liczyło 7 członków.
Z kart historii: już w końcu 1945 r. grupa zapaleńców wystąpiła do pełnomocnika rządu w Szczecinie o zezwolenie na utworzenie myślistwa jako organizacji. Dopiero w 1947 r. władze chcąc ukrócić bezprawne posiadanie broni i szerzące się kłusownictwo wydały zarządzenie o obowiązku posiadania zezwolenia na broń myśliwską, warunkując to przynależnością do koła łowieckiego. Działano na podstawie prawa z 1927 r., niektóre koła działały na terenie nawet kilku gmin, strzeloną zwierzynę zagospodarowywano we własnym zakresie. Na terenach leśnych odstrzały na zwierzynę grubą wydawały nadleśnictwa. Historia koła datuje się od 1947 r. kiedy przy UBP w Szczecinie powstało koło skupiające funkcjonariuszy MO. Było to koło “hermetyczne”, tylko dla pracowników resortu. Nasze obwody k. Ińska i pod Szczecinem utrzymaliśmy do dnia dzisiejszego. Do odległego obwodu dojeżdżaliśmy pociągiem o godz. 2.20, a o świcie ze stacji w Winnikach ruszaliśmy na łowy. Na początku lat 60-tych skupowano już zwierzynę, udało się znacząco wyeliminować kłusownictwo, prowadziliśmy planowe gospodarowanie zwierzyną. W roku 1977 koło obchodziło 30-lecie istnienia, z tej okazji zakupiono chatę w Storkowie, przyszły dom myśliwski. Dzisiaj stanica nosi nazwę “Koliba”. W 1985 r. odsłoniliśmy pomnik zmarłych myśliwych, w 1987 r na 40-lecie powstania koła otrzymaliśmy odznakę Gryfa Pomorskiego.
Skład zarządu: Roman Borkowski –prezes, Jan Mazuro – łowczy, Jan Skrzypczak, Borkowski Arkadiusz – podłowczy, Jan Nykiel – skarbnik ,Daniel Kowalewski – sekretarz, Wrubel Roman – członek zarządu
Nazwa koła została zapożyczona od wzniesienia Głowacz, najwyższego wzniesienia w regionie (180 m n.p.m.), która znajduje się na terenie łowiska i jest pokryta przepięknym lasem bukowym. Staramy się propagować znaczenie łowiectwa w obecnej kulturze i gospodarce narodowej, znaczenie Ińskiego Parku Krajobrazowego dla zachowania zasobów naturalnych. Uczymy jak groźne jest kłusownictwo. Aby zrealizować ten program organizujemy: gawędy myśliwskie dla dzieci, wycieczki dydaktyczno-rekreacyjne w teren, akcje dokarmiania, zbierania wnyków, jak zachowywać się w lasach. Jesteśmy współorganizatorami sesji przyrodniczo-łowieckich w Kamiennym Moście.
Każdego roku polowanie hubertowskie zaczynamy od spotkania przy pomniku zmarłych kolegów, założycieli koła.