AKCJA DOKARMIANIA

W odniesieniu do akcji ratowania tonących jeleni ,myśliwi z naszego koła zadbali również o te zwierzęta, którym zagrażała tegoroczna zima…