Głowacz

Głowacz – rezerwat krajobrazowy o powierzchni 78,70 ha powołany w 1985 roku. Obejmuje porośnięte malowniczym lasem wzgórza morenowe z Głowaczem (180 m.n.p.m.). U jego podnóża rozpościerają się niedostępne torfowiska i zarośnięte zbiorniki wodne z ciekawą florą bagienną. Teren jest doskonalą ostoją zwierząt łownych i miejscem lęgowym wielu rzadkich gatunków ptaków m.in. orlika krzykliwego.
Zapraszamy w nasze ostępy
“Święty Hubert niechaj darzy w polu i kniei radością przygód i serce myśliwego obudzi zachwytem najpiękniejszych przeżyć – wzruszeń i nadziei…”
DARZ BÓR

 

 
 
 
sztandar