„…Wyłączenie części rejonu z…”

            Decyzją Zarządu Koła Łowieckiego „GŁOWACZ” w Szczecinie
z dnia 19.03.2016 r. Zakazuje się wykonywania polowania w części Rejonu Nr 4, Obwodu Łowieckiego Nr 184 – (załącznik), w terminie od 01.05.2016 roku do dnia 30.09.2016 roku.

                          Decyzja została podjęta, celem utworzenia okresowej strefy ciszy dla zwierzyny.

 

aktualnosci

                                                                           Daniel Kowalewski