TURNIEJ CAŁONOCNY

Zgodnie z tradycją obwodu 166 uprzejmie proszę Szanownych Kolegów o wyrażenie zgody na organizację polowania w terminie 7/8 października

2017roku. Polowanie  pod nazwą “Turniej całonocny” cieszy się dużym zainteresowaniem  Kolegów.

Polowanie zostanie przeprowadzone z 16 ambon i 7 zwyżek, które znajdują się na dziewięciu rejonach.

Plan przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

– w dniu 28 września br o godzinie 17,00 nastąpi spotkanie przy promie,

gdzie odbędzie się losowanie ambon.

W czasie spotkania zostaną zebrane fundusze w wysokości po 50            złotych, które przeznaczone zostaną na zakup 3 nagród głównych i

na poczęstunek przy ognisku.

 

– rozpoczęcie polowania powinno nastąpić o godzinie 17,00 a

zakończenie planujemy około godziny 08,00 następnego dnia.  O

godzinie 09,00 przy pawilonie w rejonie 3  odbędzie się ułożenie

pokotu.

 

– podsumowanie polowania,  pokot i dekoracja króla i v-ce króli nastąpi

około godziny 9,30.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu poprawę pozyskania Dzików i Saren Kóz i Koźlaków oraz Lisów i Jenotów.

Jednocześnie informuję Kolegów, że łowisko zostało przygotowane, łąki są wykoszone i można swobodnie do łowiska dojechać.

Turniej zostanie objęty patronatem Prezesa KŁ GŁOWACZ.