Kalendarz Polowań – Wrzesień

header_kalendarz_mysliwski
1

Jelenie szlachetne:

byki

1

Sarny:

kozły

1 2 3 4

Dziki:

wszystkie

1

Borsuki:

1 2

Tchórze i kuny

1 2 3

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

1

Piżmaki

1

Kuropatwy:

od 11.09

1

Słonki:

od 1.09

1

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

1

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09

1

Łyski

1

Gołębie grzywacze

1

Jarząbki