Kalendarz Polowań – Styczeń

header_kalendarz_mysliwski
1 2 3

Jelenie szlachetne:

byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01

1 2 3

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta do 15.01

1 2 3

Daniele:

byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01

1 2

Sarny:

kozy i koźlęta do 15.01

1 2 3 4

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, lochy

1 2 3

Muflony:

tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01

1 2

Tchórze i kuny

1 2 3

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

1

Piżmaki

1 2

Zające szaraki i dzikie króliki:

tylko w drodze odłowu, do 15.01

1 2

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

1

Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu, do 15.01

1

Gęsi:

gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 15.01, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31.01

Przez cały rok wolno polować na:

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • dziki – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Kalendarz polowań – stan prawny na 16.10.2009 r.