Kalendarz Polowań – Sierpień

header_kalendarz_mysliwski
1

Jelenie szlachetne:

byki od 21.08

1

Sarny:

kozły

1 2 3 4

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, lochy

1 2 3

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

1

Piżmaki

od 11.08

1

Kaczki:

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice – od 15.08

1

Łyski:

od 15.08

1

Gołębie grzywacze:

od 15.08