Kalendarz Polowań – Listopad

header_kalendarz_mysliwski
1 2 3

Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

1 2 3

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

1 2 3

Daniele:

byki, łanie i cielęta

1 2

Sarny:

kozy i koźlęta

1 2 3 4

Dziki:

wszystkie

1 2 3

Muflony:

tryki, owce i jagnięta

1

Borsuki

1 2

Tchórze i kuny

1 2 3

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

1

Piżmaki

2 1

Zające szaraki i dzikie króliki:

również w drodze odłowu

1 2

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

1

Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu

1

Słonki

1

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

1

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne

1

Łyski

1

Gołębie grzywacze

1

Jarząbki