Kalendarz Polowań – Kwiecień

header_kalendarz_mysliwski
1 2 3 4

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, a lochy
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok;

1

Piżmaki

do 15.04

1 2

Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze