Kalendarz Polowań – Grudzień

header_kalendarz_mysliwski
1 2 3

Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

1 2 3

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

1 2 3

Daniele:

byki, łanie i cielęta

1 2

Sarny:

kozy i koźlęta

1 2 3 4

Dziki:

wszystkie

1 2 3

Muflony:

tryki, owce i jagnięta

1 2

Tchórze i kuny

1 2 3

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

1

Piżmaki

2 1

Zające szaraki i dzikie króliki:

również w drodze odłowu

1 2

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

1

Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu

1

Słonki:

do 21.12

1

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12

1

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc

1

Łyski:

do 21.12